top of page

Grøn Driftsplan

Det kan være en stor fordel som skovejer at have en grøn driftsplan. Selvom man ikke længere kan få tilskud til den grønne driftsplan, er den stadig et relevant og godt værktøj i forvaltningen.

En grøn driftsplan indeholder målsætning, status og kort, samt en plan for beskyttelse af naturværdier. Den kan desuden indeholde en plan for omstilling til naturnær skovdrift, foryngelsesplan og jordbundskortlægning.

Det er op til dig som skovejer at vælge hvilke målsætninger og visioner, du har for din skov. Den grønne driftsplan kan både være med til at øge din drift, herlighedsværdi og jagtinteresser. Du får desuden en kortlægning over skovens naturværdier, så du kan værne om dem.

NaturIt hjælper dig med at udarbejde eller revidere din grønne driftsplan. Vi udarbejder driftsplanen ud fra dine ønsker og dine visioner for skoven. Når vi har fundet dine målsætninger, laver vi de nødvendige markregistreringer og benytter offentlige udpegninger og registreringer. 

Skov
Grøn Driftsplan: About

Er det tid til at få revideret din grønne driftsplan?

Rigtig mange ejendomme har en grøn driftsplan, der efterhånden trænger til at blive revideret.

NaturIt er klar til at hjælpe dig med revidere din grønne driftsplan.

Sammen med dig kigger vi på dine visioner fra den eksisterende driftsplan, og følger op på hvordan vi fortsat kan nærme os disse mål. I fællesskab lægger vi en plan for hvilke dele af driftsplanen, der skal revideres, og fastsætter eventuelt nye mål for ejendommen.

Vi udarbejder driftsplanen ud fra den eksisterende driftsplan og de opdaterede bevoksningslister og skovkort. Desuden benytter vi LiDAR data, som veje, grøfter og diger og vi udfører LiDAR-taksation. På den måde kan vi effektivisere skovgennemgangen og holde prisen nede.

Kontakt os for en uforpligtende samtale.

Grøn Driftsplan: Tekst
Tranquil forest

Hvad kan du bruge en grøn driftsplan til?

Grøn Driftsplan: Services

Certificeringer

Grøn Driftsplan giver et godt udgangspunkt for dig, hvis du gerne vil certificeres efter FSC eller PEFC's standarder.

Tilskud til Skov med biodiversitetsformål

Hvis du vil søge Landbrugsstyrelsen tilskud til skov med biodiversitetsformål, er det et krav at vedlægge en grøn driftsplan til ansøgningen, hvis din ejendom har skovbevoksning på mere end 100 ha.

Fremme omstilling til bæredygtig drift

Har du en målsætning om at omstille til mere bæredygtig drift, er den grønne driftsplan et godt værktøj. Det kan både være, hvis du ønsker at overgå mere til hjemmehørende arter, flere blandingsbevoksninger eller du gerne vil omstille til naturnær skovdrift.

Screeningsværkøj

En grøn driftsplan er et godt værtøj til at skabe overblik og sammenhæng i din ejendom. Driftsplanen giver et samlet overblik over dine naturperler, fortidsminder og dine mål for skoven, så du hurtigt kan screene før du udfører en aktivitet.

bottom of page