top of page

Certificeringer

Der bliver stillet høje krav til sporbarheden i handelen med træ. Certificering af skov er et dokumentationsredskab, der viser at din skov er drevet bæredygtigt ud fra en given standard.

En certificering kan også hjælpe dig med at afsætte dit træ, da man med certificeringen også kan dokumentere, at man overholder EU's tømmerforordning (EUTR).

NaturIt kan hjælpe dig og din skov med at blive certificeret. Vi rådgiver dig i ansøgningen, og hjælper dig med at leve op til kravene for en certificering. Afhængig af behovet vil vi typisk gøre dette gennem en grøn driftsplan, der opfylder kriterierne til certificeringerne, samt udarbejdelsen af procedurer for virksomheden.

Skov
Certificeringer: About
barkflis

Certificeringer

Certificeringer: Services

PEFC

Programme for the Endorsement of Forest Certification

PEFC er en certificering, der sikrer sporbarhed i handlen med træ, og stiller krav til både økonomisk, økologisk og social bæredygtig skovdrift. Det betyder at en forbruger kan sikre, at et købt produkt er produceret bæredygtigt, og at det gennem "chain of custody" kan spores tilbage til skoven.

PEFC stiller blandt andet krav til opretholdelse af biodiversitet, beskyttelse af bilogisk vigtige skovområder, beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder, forbud mod farlige kemikalier og GMO, overholdelse af gældende lovgivning, m.m.

FSC

Forest Stewardship Council

FSC er, ligesom PEFC, en certificering, der sikrer "chain of custody". Hvis et produkt bærer FSC-mærket, kan forbrugeren sikre, at det er produceret bæredygtigt og i overensstemmelse med FSC's standarder.

FSC stiller krav ud fra ti globale grundprincipper. Heriblandt:  Overholdelse af lovgivning, Arbejdstagers rettigheder og vilkår, Skovens goder, Miljøværdier og påvirkning, Driftsplanlægning, Høje bevaringsværdier, m.m.

SBP

Sustainable Biomass Program

SBP er et certificeringsprogram, der sikrer at træbaseret biomasse til industrielle formål, er produceret bæredygtigt. SBP-certificeringen overholder også brancheaftalen om sikring af træbaseret biomasse.

SBP bygger delvist på samme principper som FSC og PEFC, men er ikke nødvendig for skovejendommen. Certificeringen er relevant for virksomheder, der forhandler og anvender træbaseret biomasse. SBP anser dog både ejendommens FSC- eller PEFC-certificering som værende gyldig dokumentation.

bottom of page