top of page

Forestsuite.dk

Forestsuite.dk - en samling af web-værktøjer til skovbruget.

Forestsuite.dk indeholder en special udviklet kortmotor, der er bygget op omkring en topologisk database. Dette giver en række fordele for brugeren. Kortmotoren er bygget op med henblik på stor grad af brugervenlighed, og der kan tegnes kort uden af have den helt store GIS eksamen.

Forestsuite.dk understøtter brugen af en række eksterne geodata. Du kan nemt hente oplysninger fra de offentlige kortdata. Der kan også importeres data fra diverse andre kortformater.

Et andet vigtigt element i Forestsuite.dk er tilvækst-motoren. Denne bruges til at lave prognoser for tilvæksten i skoven.

Skovkort

Kortmotoren er bygget op med henblik på stor grad af brugervenlighed, og der kan tegnes kort uden af have den helt store GIS eksamen.

Forestsuite.dk understøtter brugen af en række eksterne geodata. Du kan nemt hente oplysninger fra de offentlige kortdata. Der kan også importeres data fra diverse andre kortformater.

Det er nok den nemmeste kortredigering der findes på markedet.

Skovkort2.png
Bevliste.png

Bevoksningsliste

Bevokningslisten er en traditionel bevoksningsliste med hovedanvendelse, indblandinger og overstandere.

Alle vedmassefaktorer bliver dynamisk udregnet, således at der tages højde for taksationer og hugstindsatser.

Der kan laves tilvækst/hugst beregninger på baggrund af de hugstopgaver der er oprettet i den enkelte bevoksning.

Aktiviteter

Aktiviteterne kan registreres enten planlægges i felten med skovkort appen  eller på kontoret. Skovkort appen fungere selvfølgelig offline, så du også kan arbejde uden signal.

Du kan både oprette hugstopgaver og alle andre opgaver. Opgaverne kan tilknyttes den enkelte litra eller tegnes frit.

Når du er klar til at få opgaven udført sender du kort, paspå kort og opgave nemt til entreprenøren

Logger cutting wood with chainsaw
IMG_1339.jpeg

Råtræ Lager

Råtræ Lager er et værktøj, der hjælper med at håndterer råtræ. I stedet for at tage papir og pen, med i skoven kan opmålingen nu ske på en smartphone eller en tablet
via. app'en Råtræ Opmåling. 
Bagefter kan du styre hele processen med kunder, ordrer og løn på hjemmesiden.

En platform i udvikling

Forestsuite.dk udvikles i tæt samarbejde med brugerne. Hele ideen er at understøtte de forskellige arbejdsopgaver, der forekommer i skovbruget, og behandle dem som en helhed. Det er derfor vigtigt for os at få så meget feedback, som overhovedet muligt. Så hvis jeres skovejendom er interesseret, er I meget velkommen til at kontakte NaturIt for en uforpligtende snak.

Forestsuite.dk: Features
bottom of page