top of page
MultiMap.png

Vognmandskortet i Forestsuite.dk

Vognmandskort.dk er et online kort udviklet til skovbruget.
Det er en simpel løsning, som gør det nemt for skovforvalteren at sende opdaterede kort til vognmanden.

Vogmandskort: Overskrift
Billede af Yousef Espanioly

Vognmandskort

Vognmandskort

Vognmandskortet er et værktøj der gør det nemt for skovfogeden at kommunikere med vognmænd.

Vognmandskortet er bygget op omkring Forestsuites.dk's kortmotor, der kan generes ud fra offentlige kortdata. Det er derfor hurtigt at komme i gang med at bruge.

Vognmandskortet kan nemt redigeres, og der kan tegnes forskellige oplysninger på kortet, som gør det nemmere for vognmanden at navigere i skoven.

Vognmandskortene oprettes og redigeres nemt i vognmandskort editoren, og de kan efterfølgende sendes elektronisk til en vognmand.

Frie geodata

De frie geodata giver mulighed for at hente en lang række data som er gavnlige for skovbruget. Mange af disse data er genereret ud fra LIDAR data og vil i de fleste tilfælde være mere præcise end de data som ligger i diverse skovkort.

Data der kan hentes:

  • Veje og spor (Disse bruges bla. til at generere transportkortet i vognmandskort.dk)

  • Matrikelgrænser

  • Søer

  • Vandløb og grøfter

  • Bygninger

  • Diger


Der arbejdes også på at lave data for bevoksningsgrænser.

Alle disse data kan nemt hentes ind i Forestsuite.dk kortmotor, hvor der kan arbejdes videre med dem.

Vogmandskort: About
bottom of page