top of page

Software fra NaturIt

Skræddersyet software til drift og skovbrug.

Dataudnyttelse

God udnyttelse af data er kernen i vores software. Vi arbejder ud fra meningsfulde datamodeller, og sørger for at data udnyttes fuldt ud.

Mobilløsninger

Du kan vælge at få en tilpasset app til dit system, direkte på telefonen. Gennem app'en kan du f.eks. få mulighed for registrering, opslag, redigering eller lignende.

Brugervenlighed

Det er vigtigt for os, at vores produkter er brugervenlige. Vi formår at balancere en simpelt opbygget platform, uden at det begrænser dine muligheder.

Integration

NaturIt har mulighed for integrere andre programmer og produkter i vores systemer. F.eks. regnskabsprogrammer, GIS, journaliseringsoftware eller vores egen platform Forestsuite.dk.

Vi tilpasser softwaren gennem dialog, så den opfylder dine behov.

Person Kontrol af telefonens
Softwareudvikling: Features
bottom of page