top of page

Ændring af pris pr. enhed

Normalt får man prisen pr. enhed fra prislisten. Men hvis man ønsker at overskrive denne pris for et effekt gøres dette let ved at skrive en ny pris i pris pr. enhed.

Når man har overskrevet prisen ændres teksten i feltet til blå, dette betyder at man har overskrevet prislistens pris. Ønsker man at bruge prislisten pris, skriver man "0" i feltet og man kommer tilbage til prisen fra prislisten.Comments


Indlæg: Blog2_Post
bottom of page